Stäng meny

Tjänster

Prepress

På vår prepressavdelning blir ord och bild till ett.
Vi arbetar med allt från visitkort till hårdinbundna böcker.
Däremellan ryms produktkataloger, kuvert, tidskrifter, affischer etc.

Tryck

Vi har ett stort kunnande inom offsettryck och en modern maskinpark med stor kapacitet.
Därmed är vi väl rustade att möta morgondagens krav på allt mer komplexa lösningar.

Bokbinderi

Bokbinderi är inte bara att binda böcker. Vi jobbar med skärning, falsning, klamring, hålborrning och
limblockning, med mycket mera - allt efter produkt och kundönskemål. Vi kan även ombesörja wire-o-bindning,
limbindning och linnetrådshäftning.
©2019 SVÄRD & SÖNER TRYCKERI | SKARABORGS TRYCKERI
SKAPAD AV OLAUSSON GROUP AB